درخواست فیلم و سریال

درخواست فیلم و سریال از سایت

فیلم و سریال

برای درخواست فیلم و سریال درخواستی خود از نظرات همین بخش یا زیر پست ها استفاده کنید.

به این موارد توجه کنید

  • فیلم و سریال مورد نظر شما در سایت نباشد.
  • حتما نام کامل فیلم و یا سریال درج شود و یا لینک IMDB را برای ما بنویسید.
  • از درخواست های مکرر پرهیز کنید.